Словник термінів

Франшиза – це комплекс благ, у випадку, коли покупець франшизи отримує від продавця франшизи право використовувати торговельну марку та бізнес-систему продавця. Але особливо важливим є те, що покупець отримує різнобічну допомогу продавця, що дозволяє точно копіювати його бізнес. Справжню франшизу справедливо називають бізнесом «під ключ» і готовим бізнесом.

Франчайзингце система організації та розвитку бізнесу, при якому одна компанія (франчайзер) передає іншій незалежній компанії або індивідуальному підприємцю (франчайзі) право вести бізнес, використовуючи ім’я і бізнес-систему франчайзера і реалізуючи аналогічний з франчайзером товар (послугу) ідентичним способом.


Франчайзі отримує можливість виступати на ринку під маскою франчайзера, використовуючи його репутацію, продукт і послуги, маркетингові технології і механізми підтримки. Франчайзі відповідно зобов’язується здійснювати свою діяльність по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, які встановлює франчайзер.

Виконання цих правил не є недоліком; навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток і зрозуміти вигідність свого вкладу.

Франчайзі – це компанія або індивідуальний підприємець, які купують право виступати на ринку під ім’ям франчайзера, використовуючи його бізнес-систему, а також набувають можливість навчання і отримання допомоги при створенні бізнесу (в залежності від сфери діяльності передаються інші блага, необхідні для копіювання бізнесу франчайзера, наприклад мерчендайзинговий супровід для роздрібного магазину). Франчайзі сам оплачує витрати на створення бізнесу.

Дуже часто франчайзер надає вигідні знижки на ключові поставки (обладнання, витратні матеріали, безпосередньо товар для реалізації кінцевому споживачу). Ці знижки завжди дають можливість франчайзі купувати все необхідне для бізнесу за нижчими цінами, ніж при самостійному веденні бізнесу.

Франчайзі, як правило, здійснює первинний внесок за допомогу по створенню і відкриттю бізнесу, а також виплачує щомісячні внески за право користування брендом і бізнес системою, за підтримку, навчання і консультації, що надаються франчайзером. В результаті франчайзі у порівняно короткі терміни налагоджує успішний бізнес.

Франчайзер (франчайзор) – це власник торгової марки, який продає франшизу. Компанія або індивідуальний підприємець, яка передає право вести бізнес, використовуючи свої ім’я (бренд) і бізнес-систему (в товарному франчайзингу також право продавати товар франчайзера).


Наприклад, франчайзер створює успішний продукт чи послуги. Франчайзер досліджує і розвиває свій бізнес, витрачає гроші на його просування, створює гарну репутацію і упізнаваний імідж (так званий «бренд-нейм»).

Після того, як компанія довела працездатність своєї бізнес-концепції та успішну відтворюваність цього бізнесу, вона може почати пропонувати підприємцям, що хочуть повторити подібний успіх, купити її франшизу..    

Паушальний внесок (платіж)– це розмір початкового внеску, що отримує франчайзер від франчайзі відповідно до договору франшизи.

Інвестиції – це суми, які витрачає франчайзі для початку бізнесу, на обладнання та оформлення виробничих приміщень, закупівлю витратних матеріалів, товарних запасів і т. Д. Ряд франчайзерів під інвестиціями розуміють наявність у франчайзі необхідних приміщень, деякі франчайзери під інвестиціями мають на увазі тільки ребрендинг франшизи.

Ребрендинг франшизи – це робота франчайзі в тій же сфері бізнесу, якою він займався раніше, тільки під іншою торговою маркою. Коли франчайзери вживають термін ребрендинг франшизи, то мають на увазі, що у франчайзі є все необхідне обладнання (а часто, і навчений персонал) і для інвестицій досить лише змінити вивіску і оформлення закладу.

Роялті – це щомісячні суми, що перераховуються франчайзі франчайзеру за договором франшизи. Коли в графі роялті просто вказується відсоток, він завжди означає відсоток від обігу, а не від прибутку франчайзі. Нульовий розмір роялті свідчить або про те, що сам роялті вже включений у вартість товарів або витратних матеріалів, що постачаються франчайзером, або про те, що франчайзер на ділі ніяк не збирається підтримувати свого франчайзі в роботі.

Прибуток франшизи – це обіг франшизи за мінусом всіх або частини витрат на ведення бізнесу.

Ліцензія – передача права на використання певного об’єкта інтелектуальних прав – таких, як комерційне позначення, програмне забезпечення, або ноу-хау.

Товарний знак – назва або графічне зображення, що використовується у

підприємницькій діяльності з метою асоціації конкретного товару або підприємства з

певною юридичною особою.

Операційні стандарти роботи персоналу – збірка алгоритмів дії персоналу. Основна функція стандартів – забезпечення коректної поведінки персоналу в спілкуванні з покупцями, клієнтами, колегами. Крім переліку правил роботи з клієнтами, стандарти несуть «ідеологічну» функцію. По суті своїй, це документ, що регламентує рамки корпоративної етики, який регулює відносини всередині колективу, що забезпечує мотивацію і ставлення співробітників до компанії.

Стандарти фірмового стилю – набір форматів і стандартів для використання бренду – товарного знаку. Включає в себе докладні візуальні характеристики, опис параметрів графічного зображення, технології використання слогану і рекламного тексту. Фактично, є сукупністю вказівок по використанню всього комплексу корпоративних атрибутів – включаючи особливості розміщення логотипу, внутрішнє оформлення приміщення, відмінні риси формату.

Політика франчайзингу – ссукупність механізмів здійснення франчайзингової діяльності. Включає в себе всі аспекти ведення бізнесу, в тому числі – методики просування франшизи, порядок здійснення діяльності з допомогою франчайзі, заходи контролю за діями франчайзі.

Ліцензійний договір – одна із основних форм франчайзингових відносин. За ліцензійним договором правовласник інтелектуальних прав (ліцензіар) надає одержувачу прав (ліцензіату) право користування комплексом інтелектуальних прав. Існує два види ліцензійних договорів: невиключна – зі збереженням за ліцензіаром права передачі ліцензії третім особам, і виключна – без збереження цього права.

Потрібна допомога?

FRANCHISE CAPITAL пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи у різних галузях і сферах

* обязательные для заполнения поля.

×

* обов'язкові для заповнення поля.

×