Коротко про франчайзинг

Франчайзинг (англ. Franchise, «ліцензія», «привілей») — це система організації та розвитку бізнесу, при якому одна компанія (франчайзер) передає іншій незалежній компанії або індивідуальному підприємцю (франчайзі) право вести бізнес, використовуючи ім’я і бізнес-систему франчайзера і реалізуючи аналогічний з франчайзером товар (послугу) ідентичним способом. Франчайзі отримує можливість виступати на ринку під маскою франчайзера, використовуючи його репутацію, продукт і послуги, маркетингові технології і механізми підтримки. Франчайзі відповідно зобов’язується здійснювати свою діяльність по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. Виконання цих правил не є недоліком; навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток і зрозуміти вигідність свого вкладу.

Види франчайзингу

У сучасному світі існує безліч класифікацій франчайзингових систем за різними критеріями. Найбільш поширена наступна:

Збутовой, торговий або товарний франчайзинг (Product Distribution Franchising)
Вид франчайзингу, при якому надається право на продаж товару в тому вигляді, в якому він був вироблений франчайзером, а також використовувати розроблену методику продажів, при цьому надається підтримка в оформленні торгової точки, а в назві використовується бренд. Вважається одним із простих видів, так як діяльність торгової точки набагато простіше стандартизувати.

Сервісний франчайзинг (Service Franchising)
Вид франчайзингу, при якому надається право на користування ноу-хау франчайзера. Ноу-хау має на увазі певні визначені процедури із надання послуг. Як і в торговельному франчайзингу, в сервісному також надається допомога в навчанні персоналу та оформленні точки. Також франчайзі отримує доступ до певної інформації, програмного забезпечення, баз даних. Особливість сервісного франчайзингу – залежність від тенденцій, громадських звичок, моди на послуги.

Виробничий франчайзинг (Manufacturing Franchising)
Вид франчайзингу, при якому ноу-хау являє собою не рецепт або процедуру надання послуг, а технологію виробництва товарів і методи продажів продукції із сировини і матеріалів, що закуплені у франчайзера. На відміну від покупки ліцензії на виробництво, про виробничому франчайзингу надається не тільки технології виготовлення, а й технології збуту, маркетингу та інше.

Змішаний франчайзинг (Mixed Franchising)
Комбінація основних видів франчайзингу з огляду на вид діяльності: торгового, сервісного і виробничого. Франчайзер може бути виробником товару, а франчайзі – продавцем і товарів, і послуг, пов’язаних з даним продуктом.

Діловий франчайзинг (Business Format Franchising)
Франчайзинг, при якому надається право на організацію підприємства з профілем діяльності і назвою франчайзера. У широкому сенсі включає не тільки товар, послугу і торгову марку, але і всю структуру самого бізнесу. Іноді вважається власне франчайзингом і підрозділяється далі на торговий, виробничий і сервісний.

Комбінований франчайзинг (Combination Franchising)
«Франшиза всередині франшизи», зв’язок між двома або більше видами товарів або послуг – об’єктами франчайзингу в одному приміщенні або в межах одного підприємства.

Конверсійний франчайзинг (Conversion Franchising)
Франчайзинг, в якому франчайзери розширюють мережу за допомогою інших компаній подібного профілю, тобто пускають їх під франшизну «парасольку». В умовах конкуренції компанії зацікавлені в тому, щоб стати залежними від франчайзера для отримання сильної торгової марки, приєднання до мережі, використання успішної бізнес-моделі. Конверсійні франчайзери, як правило, володіють великим досвідом у своїх галузях. Прикладом конверсійного франчайзингу можна вважати агентство з нерухомості «Century 21 Real Estate», засноване в 1972 році. Перша франшиза – з того ж року. Нараховується 7877 франчайзингових точок, річний обіг 5,129 мільярдів доларів.

Прямий франчайзинг (Direct-unit Franchising)
Метод франчайзингу, при якому франчайзер укладає угоду безпосередньо з окремими франчайзі на управління однією точкою.

Розширений франчайзинг (Multi-unit Franchising)
Франчайзинг, при якому франчайзі може керувати будь-яким числом франчайзингових точок.

Територіальний франчайзинг (Area Franchising)
Вид франчайзингу, при якому територіальний розробник отримує, як правило, виняткову франшизу для розробки певної території.

Франшиза для самозайнятості (Job Franchise)
Франшиза, яка передбачає її виконання однією особою – безпосередньо франчайзі і, можливо, членами його сім’ї. Як правило, має низьку вартість. Наприклад, прибирання квартир.

Частковий франчайзинг (Fractional Franchising)
Освоєння на основі франчайзингу додаткових видів діяльності, що вдало поєднуються з основними.

Потрібна допомога?

FRANCHISE CAPITAL пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи у різних галузях і сферах

* обязательные для заполнения поля.

×

* обов'язкові для заповнення поля.

×